18 Mar

„Life in Vain – Life in Pain“

„Life in Vain – Life in Pain“

Ova serija radova je tumačenje aktuelnih tema koje me dotiču, stvari koje treba i mogu da se urade, ali iz nekog razloga nemaju dovoljno zaleta da se ispune. Ovo je pogled na neke, iz mog ugla, svakodnevne, sveprisutne, situacije gde sa strane, kao posmatrač, pokušavam da razumem osećanja koja ljude povlače ka nekim društvenim prihvatanjima za kojima danas uopšte više nema potrebe. Postavljam pitanje da li je progres moguć samo kroz pojedince koji će nekom vrstom aktivizma promeniti društvo ili će u budućnosti da dođe do tih promena na nivou mase. Ovo je moja interpretacija na ovu temu kroz neke uobičajane prizore koji su ustaljeni na prostoru gde živim. Kroz svoj rad pokušavam da pokažem da alternativa uvek postoji i da je moguća sad, a ako i ne, onda u bliskoj budućnosti.

„Radovi Jovana Matića na izložbi “ Life in Vain – Life in Pain ” isprva privlače pažnju svojom komunikabilnošću. Vedrih boja raspoređeni u šarene celine oni skoro da automatski oraspolože posmatrača. Na vizuelnom nivou dok se još ne aktivira kritički aparat pomislimo kako su radovi šarmantni, neodoljivi, slatki. Veoma brzo uveravamo se da smo na neki način prevareni. Radovi prikazuju odrane kože životinja, njihove glave u trofejima, delove životinjskih tela rasparčane, prerađene, razobličene – jednom rečju – zloupotrebljene. Zavodljivo šarenilo boja, kompozicijska promišljenost i fina obrada materijala skreću nam pažnju sa objekta prikazivanja na način prikazivanja, na likovnu igru. Tim postupkom ubijene životinjice postaju estetski objekti. A svest o tome nama kao publici budi oprečna osećanja. Guilty pleasure uživanja u “lepom lešu” postavlja nas u situaciju da promišljamo sebe kao individue i društvo kao generatora sistema vrednosti.

 

–  Ana Simona Zelenovic

Istaknuta dela

Pogledajte moje najnovije radove

Celokupnu zbirku mojih serija i radova možete istražiti klikom na dugme.

Venue

Xvitamin Art Gallery, Beograd

Details

Date:
Mart 18 – April 8, 2021